รับล้างบอยเลอร์ รับล้างคูลลิ่งและ condensor

งานบริการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานและคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด ดำเนินการโดยทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ ตาม มาตรฐานสากล และ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้บริการ ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน และคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการบริการ การวิเคราะห์น้ำ น้ำดี และน้ำเสีย และอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการ บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด ดำเนินการโดยทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ ตาม มาตรฐานสากล และ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้บริการ ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน และคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการบริการ การวิเคราะห์น้ำ น้ำดี และน้ำเสีย และอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับมาตรฐานสากลและ ต่างประเทศ
บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด ได้รับมาตรฐานสากลและ ต่างประเทศ ISO9001:2015
บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด ได้รับมาตรฐานสากลและ ต่างประเทศ ISO9001:2015
บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด ได้รับมาตรฐานสากลและ ต่างประเทศ ISO9001:2015
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ผู้บริหารและ ทีมงานของบริษัท มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 20 ปี
บริษัทมีลูกค้าในธุรกิจหลายประเภท จำนวนมากกว่า 500 ราย
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์เคมีและงานบริการอย่างครบวงจร
ทีมงานที่มีความเอาใจใส่ ในการบริการลูกค้า
บริษัทมีความมั่นคง และ มีจรรยาบรรณ

งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปปลอยภัยในการใช้หม้อน้ำประจำปี พร้อมเอกสารรับรองกรมโรงงาน

Cooling Tower service

 • Distinctive Experts That Provide Effortless Expertise
 • Enriched Outcomes Enabled By Experienced Professionals
 • Wide-Ranging Thoughts Bread Exceptional Ideas
 • Generating Best Results Through Open Communication
 • Extensive Marketing Research Generates Valuable Insights
 • We are Results-Driven, Oriented, We deliver results

งานทำความสะอาด Boiler, Cooling, Chiller

Boiler cleaning service

 • Distinctive Experts That Provide Effortless Expertise
 • Enriched Outcomes Enabled By Experienced Professionals
 • Wide-Ranging Thoughts Bread Exceptional Ideas
 • Generating Best Results Through Open Communication
 • Extensive Marketing Research Generates Valuable Insights
 • We are Results-Driven, Oriented, We deliver results

งานล้างทำความสะอาด E-vap

Evap cleaning service

 • Distinctive Experts That Provide Effortless Expertise
 • Enriched Outcomes Enabled By Experienced Professionals
 • Wide-Ranging Thoughts Bread Exceptional Ideas
 • Generating Best Results Through Open Communication
 • Extensive Marketing Research Generates Valuable Insights
 • We are Results-Driven, Oriented, We deliver results

งานเปลี่ยนท่อ Menbrane ระบบ RO(Reverse Osmosis)

Change pipe service

 • Distinctive Experts That Provide Effortless Expertise
 • Enriched Outcomes Enabled By Experienced Professionals
 • Wide-Ranging Thoughts Bread Exceptional Ideas
 • Generating Best Results Through Open Communication
 • Extensive Marketing Research Generates Valuable Insights
 • We are Results-Driven, Oriented, We deliver results

งานล้างทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็ง

Ice cleaning service

 • Distinctive Experts That Provide Effortless Expertise
 • Enriched Outcomes Enabled By Experienced Professionals
 • Wide-Ranging Thoughts Bread Exceptional Ideas
 • Generating Best Results Through Open Communication
 • Extensive Marketing Research Generates Valuable Insights
 • We are Results-Driven, Oriented, We deliver results

ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :