Pulp & Paper mills chemical

Pulp & Paper mills chemical
รายะลเอียด

Pulp & Paper mills chemical

  • สารเคมีเร่งการตกตะกอน
  • สารเคมีลดฟอง
  • สารเคมีป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :