โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์น้ำดี (ถุงสีขาว)

โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์น้ำดี (ถุงสีขาว)
รายะลเอียด

PAC ผง หรือ Poly Aluminum Chloride 30%

คุณสมบัติ

PAC ทำให้สารต่างๆ ที่แขวนลอยในน้ำจับตัวกันได้โดยตะกอนสกปรกในน้ำที่มีประจุเป็นลบ จะรวมตัวกับประจุไฟฟ้าบวกของ PAC ในทุกขนาดของอนุภาคตะกอน PAC มีโครงสร้างโมเลกุลใหญ่ และมีหลายนิวเคลียสทำให้เกิดตะกอนหนัก จึงสามารถตกตะกอนได้อย่างรวดเร็ว
 

การใช้งาน

PAC สามารถใช้ได้ทั่วไปในทุกกรณีกับน้ำที่ต้องการให้มีการตกตะกอน ยกตัวอย่างกระบวนการที่ได้นำเอา PAC ไปใช้แล้วได้ผลดี ได้แก่

  • น้ำประปา โดยใช้น้ำดิบจากแม่น้ำ
  • น้ำบาดาล
  • น้ำเสียในอุตสาหกรรม
  • การแยกอณูของแข็งจากสารแขวนลอยในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ
  • การนำสารที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมา โดยการตกตะกอนจากน้ำเสียชนิดต่างๆ

Polyaluminium chloride 30% หรือเรียกโดยทั่วกัน PAC ผงสีเหลือง ใช้สำหรับอุตสาหกรรมบำบัดน้ำ และอุตสาหกรรมอื่นๆ


ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :