โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (ถุงขุ่น)

โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (ถุงขุ่น)
รายะลเอียด

PAC (Poly Aluminium Chloride) เกรดบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

เป็นสารเร่งการตกตะกอนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ได้มีประสิทธิภาพกว่าสารส้ม เพราะสามารถใช้ในน้ำที่มีช่วงค่า pHและ อุณหภูมิ กว้างกว่า และ อลูมิเนียมตกค้างน้อยกว่า

การใช้ โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์

ใช้ในขบวนการเร่งการตกตะกอน ใช้บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งในเกรดบริสุทธิ์สามารถใช้ทำน้ำประปา น้ำดื่ม สามารถใช้กับน้ำในแม่น้ำ น้ำผิวดิน ลำคลอง น้ำบาดาล สามารถใช้ได้ทั่วไปในทุกกรณีกับน้ำที่ขุ่น มีสารแขวนลอยเจือปน ต้องการให้มีการตกตะกอน ทำให้น้ำใส

ข้อดีของการใช้แพค

  1. ใช้ปริมาณน้อยกว่าการใช้สารส้ม (อะลูมิเนียมซัลเฟต)
  2. ความสามารถในการละลายสูง ประหยัดเวลา (สารส้มต้องใช้เวลาและแรงงานในการเตรียมไม่ต่ำกว่า 1-2 ชั่วโมง)
  3. ช่วง pH ในการใช้งานกว้างกว่า สารส้ม (ประหยัดสารเคมีที่มาทำการปรับค่า pH)
  4. ในกรณีตะกอนสูงมาก การใช้แพคเป็นการลดต้นทุน (สารส้มต้องใช้กับโพลิเมอร์ช่วยในการทำตะกอน)
  5. การรวมตัวของตะกอนได้เร็วกว่า และแยกตะกอนออกง่าย
  6. ความหนาแน่นของตะกอนสูงกว่า
  7. อลูมิเนียมตกค้างน้อยกว่าการใช้สารส้ม

ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :