โซเดียม เมต้าไบซัลไฟต์

โซเดียม เมต้าไบซัลไฟต์
รายะลเอียด

โซเดียม เมต้าไบซัลไฟต์

เป็นสารกันเสียและสาร anti oxidant ซึ่งใช้ในผลไม้แห้ง เพื่อรักษากลิ่น รส สี และ ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ ใช้สำหรับป้องกัน จุดดำอันเนื่องมาจากการเสื่อมเสียจาก ออกซิเดชั่น กับอากาศได้


ประโยชน์ด้านต่างๆ

การใช้ในอาหาร

  • ใช้เพื่อเป็นสารกันเสีย (preservative)
  • สารฟอกขาว (bleaching agent)
  • ป้องกันปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เกิดจากเอนไซม์ enzymatic browning reaction
  • เป็นสาร antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระ คือ สารที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ

โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ หรือโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์(Sodium/Potassium metabisulfite, KMS) เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราในผักและผลไม้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผลไม้คงสีธรรมชาติไว้ วิธีการคือ
ผสมลงไปในน้ำเชื่อมร่วมกับกรดมะนาว ในการแปรรูปผัก และผลไม้แช่อิ่ม ปริมาณที่ใช้คือ 0.01-0.02% (100-200 ppm หรือส่วนในล้านส่วน) เตรียมโดยชั่ง 0.1-0.2 กรัม ต่อกรดมะนาว 1 กรัม ต่อน้ำเชื่อม 1 ลิตร (ควรละลายน้ำเล็กน้อยก่อนเพื่อป้องกัน ไม่ให้สารอยู่รวมตัวกันที่เดียว) ใช้ในน้ำลวกผลไม้แช่อิ่ม ก่อนการอบแห้งเพื่อล้างน้ำตาลที่ผิวและป้องกันเชื้อรา ปริมาณที่ใช้คือ 0.2 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร
ใช้ในผักผลไม้อบแห้งโดยจุ่มชิ้นผักผลไม้ ลงในสารละลายโซเดียมหรือโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ก่อนน้ำไปอบแห้ง ความเข้มข้นที่ใช้คือ 0.1-0.2% (1000-2000 ppm) ซึ่งสามารถเตรียมได้โดย ชั่งโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ 20 กรัม ละลายในน้ำ 10 ลิตร

เหมาะสำหรับ

การละลาย : ละลายในน้ำ (ที่อุณหภูมิ 20 ํC ละลายได้ 54 กรัม / น้ำ 100 ml ; ที่อุณหภูมิ 100 ํC ละลายได้ 81.7 กรัม /ต่อน้ำ 100 ml), สารละลายที่เป็นกรด, กลีเซอรีน, เอทานอล (ละลายได้เล็กน้อย)

ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี : สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนต่ออลูมิเนียม สังกะสี

การจัดเก็บ : เก็บในภาชนะปิดมิดชิด

ปริมาณการใช้ : 0.1 %


ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :