โซดาไฟน้ำ 32 , 50 เปอร์เซ็นต์

โซดาไฟน้ำ 32 , 50 เปอร์เซ็นต์
รายะลเอียด

รายละเอียดทั่วไป

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% ชนิดน้ำ (Sodium hydroxide Solution 50%) (NaOH) หรือ โซดาไฟ เป็นด่างตัวหนึ่งซึ่ง สามารถละลายในน้ำได้ดี ใช้เพื่อทำปรับ

สภาพความเป็นกรดของผลิตภัณฑ์ ให้กลายเป็นกลาง, มักใช้ผสมทำสบู่ เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเนื่องจากคุณสมบัติเป็นเบสแก่ ประกอบด้วยโลหะโซเดียมและเบสไฮ

ดรอกไซด์ ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาห์กรรมกระดาษ สบู่ และผงซักฟอก นอกจากนั้นยังใช้ปรับสภาพน้ำทิ้งที่มีฤทธิ์เป็นกรด ให้เป็นก

ลางก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วย

โซดาไฟ หรือ คสติกโซดา หรือ โซเดียมไฮดรอกไซค์ มีฤทธิ์เป็นด่าง ยิ่งเข้มข้นมากยิ่งมีฤทธิ์มาก ร้อน และสามารถกัดผิวหนังให้เปื่อยยุ่ยได้ในระยะเวลาเพียงแค่

เสี้ยววินาที่ ผู้คนส่วนมากอาจจะไม่รู้ถึงคุณลักษณะของสารเคมี และการทำปฏิกิริยาทางเคมีดีพอ เมื่อนำไปใช้งานจริงทำให้เกิดปัญหาติคตามมาอย่างคาดไม่ถึง เช่น

เวลาที่ท่ออุดตัน ก็จะไปซื้อโซดาไฟ่ มาทใส่ลงไปในท่อที่อุดตัน (วิธีใช้งน ควรใส่โซาไฟในภาชนะที่มีน้ำยู่ก่อน แล้วคนให้ละลายให้หมดก่อนที่จะนำไปเทใส่ท่อ

ระบายน้ำ เพื่อกันไม่ให้โซดาไฟไปเกาะผนังท่อเพิ่มการอุตันอีก) การแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ สามารถใช้ได้กับการอุดตันบางประเภทเท่านั้นเอง เช่น การอุดตันที่เกิด

จากคราบไขมัน คราบสบู่ คราบผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมักมีโซดาไฟผสมอยู่หรือไม่ก็เกี่ยวข้องในกระบนการผลิต เช่น ผลิตเยื่อกระดาษ สบู่และ

ผลิตภัณฑ์ชักฟอก เคมีกิ้ณฑ์ทำความสะอาด โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมโลหะ อาหาร เส้นใยเรยอน สิ่งทอใช้ในการฟอกย้อม ล้างสีหม นอกจากนี้ช่างเจียระไน้พลอย

ก็ใช้ในขั้นตอนล้างเม็ดพลอยที่เจียระไนเสร็จแล้ว

ประโยชน์ด้านต่างๆ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% ชนิดน้ำ (Sodium hydroxide Solution 50%) (Na0H) เป็นสารละลาย โซดาไฟ ที่มีความเข้มข้น 50% มีความเป็นด่างสูง ใช้ในการ

ผลิตสารชำระล้างต่างๆ เช่นน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว ใช้เป็นสารละลายในปฏิกริยา ไฟฟ้าเคมี (Electrolysis) ใช้ในการทำให้บริสุทธิ์ของสินค้าอื่น เช่นน้ำมันคิบ เพราะ

สามารถจับอับ อิออนของสารแขวงลอยอื่นๆได้ดี

ประโยชน์โซดาไฟ

ใช้สำหรับอุตสาหกรรมผลิตสบู่ ด้วยการทำปฏิกิริยากับไขมันเปลี่ยนเป็นสบู่

ใช้สำหรับขจัดคราบสกปรก และสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ ด้วยก้อนหรือละลายน้ำเทราดบริเวณที่มีการอุดตันของท่อ

ใช้สำหรับปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำให้เป็นต่าง โดยเฉพาะในระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องปรับความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ใช้สำหรับการตกตะกอนของแร่ธาตุหรือโลหะหนักในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ใช้ฟื้นสภาพของเรซินของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ใช้ในกระบวนการฟอกย้อมไหม โดยเฉพาะชั้นตอนการลอกกาวไหมที่ต้องต้มละลายกาวไหมด้วยโซดาไฟ สำหรับการฟอกไหมในระดับครัวเรือน ชาวบ้านเรียก

โซดาไฟว่า ผงมัน ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายเคมีฟอกไหม


ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :