เคมีสำหรับระบบน้ำเสีย

เคมีสำหรับระบบน้ำเสีย
รายะลเอียด

เคมีสำหรับระบบน้ำเสีย

  • เคมีบำบัดน้ำเสีย
  • เคมีจับโลหะหนักในน้ำเสีย
  • โพลีเมอร์ประจุบวก
  • โพลีเมอร์ประจุลบ
  • โพลีเมอร์ปลอดประจุ

ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :