เคมีสำหรับระบบน้ำ RO

เคมีสำหรับระบบน้ำ RO
รายะลเอียด

เคมีสำหรับระบบน้ำ RO  (FOOD GRADE)

  • เคมีป้องกันตะกรันสำหรับเมมเบรนในระบบ RO
  • เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบท่อน้ำ RO

ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :