เคมีจับสี Water decoloring agent

เคมีจับสี Water decoloring agent
รายะลเอียด

เคมีจับสี Decolor 

Decolor หรือ สารกำจัดสี เป็นสารเคมีปรุงแต่งชนิดหนึ่ง จำพวก dicyandiamide formaldehyde resin ที่สามารถกำจัดหรือลดสีของน้ำเสียในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เป็นต้น โดยส่วนมากมักจะใช้คู่กับสารตกตะกอนต่างๆในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย

สำหรับบำบัดสีในน้ำเสีย (การแก้ปัญหาค่า COD เกิน)

  • น้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม
  • น้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมัน
  • น้ำเสียจากโรงงานน้ำตาล
  • น้ำเสียอื่นๆ

 


ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :