เคมี อื่นๆ

เคมี อื่นๆ
รายะลเอียด

เคมี อื่นๆ

  • สารทำความสะอาดสำหรับเรซินแลกเปลี่ยนไอออนปนเปื้อนด้วยเหล็กออกไซด์
  • สารยับยั้งการกัดกร่อนสำหรับกระบวนการทำความสะอาดด้วยกรด
  • ครีมเคลือบผิวสำหรับวัสดุเหล็กและทองแดงหลังจากทำความสะอาดกรด

ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :