เกลือ,เกลืออุตสาหกรรม

เกลือ,เกลืออุตสาหกรรม
รายะลเอียด

Refined salt 

 

เกลืออุตสาหกรรมหรือเกลืออุตสาหกรรมบริสุทธิ์ เป็นเกลือที่มีปริมาณของ Sodium chloride หรือชื่อเรียกทั่วไปคือ เกลือแกง อยู่สูงสุดถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเป็นเม็ดสีขาวสะอาดละเอียด ไม่จับเป็นก้อน ปราศจากสิ่งเจือปนเนื่องจากผ่านการระเหยที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส จึงมีความชื้นต่ำ ละลายน้ำได้ดีไม่มีตะกอนตกค้าง จึงมักนิยมนำมาใช้ในอุสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ, ใช้ในหมึกพิมพ์ผ้าในอุตสาหกรรมเท็กไทล์, ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่และผงซักฟอก ใช้ในการล้างเรซินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเรซินให้สูงสุด หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร สารเคมีพวกคลอรีน พีวีซี และยาฆ่าแมลง เป็นต้น

เกลือTRS สำหรับล้างเรซินจำเป็นต้องมีความบริสุทธิ์สูง และควรมีค่าแคลเซี่ยมและแมกนีเซียมต่ำ เพื่อรักษาเม็ดเรซินให้มีคุณภาพได้ยาวนานขึ้น

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตสุรา เบียร์ ไวน์ โรงงานผลิตน้ำมันพืช โรงงานยางรถยนต์ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเหล็ก อลูมิเนียม โรงงานปูนซิเมนต์ โรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์และตลับลูกปืน โรงงานผลิตผลิตถุงมือยาง ถุงยางอนามัย จำเป็นต้องใช้เกลือบริสุทธิ์ในการล้างเรซินรวมถึงการใช้เกลือในระบบบำบัดน้ำเสีย ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งระบบหม้อต้มน้ำ (Boiler) ด้วย

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกเจือปน คุณภาพของน้ำเกลือจะใสมาก

- ค่า Hardness ต่ำ ทำให้เม็ดเรซินมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงขึ้น เนื่องจากปราศจากแคลเซียม (Ca),

แมกนีเซี่ยม (Mg) ในระบบของ Softener

- ลดขั้นตอนการกรองน้ำเกลือ

- ไม่มีกากตะกอนของดิน หิน ทรายและโคลน หลังการละลายทำให้ช่วยประหยัดเวลาการขุดลอกและกำจัดกากตะกอน

- ลดปัญหามลภาวะในโรงงานและสิ่งแวดล้อมในสังคม


ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :