สารกรองเรซิ่น

สารกรองเรซิ่น
รายะลเอียด

สารกรองน้ำ เรซิ่น LANLANG มี NSF

บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด เป็นตัวแทนเจ้าเดียวในไทยที่นำเข้า

สารกรองน้ำ เรซิ่น Dupont LANLANG มี NSF เม็ดเรซินมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนไข่ปลา สีออกเหลืองใสไปจนถึงเหลืองเข้ม ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและลอตผลิตนั้นๆ ยี่ห้อเดียวกัน ผลิตต่างลอตแต่อาจได้สีต่างกัน แต่จะยังคงเป็นโทนสีเหลืองทองใส สารกรองเรซินที่ใช้ในการกรองน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนทั่วไป เรียกว่าแบบ Cation (แคท ไออน) สารกรองเรซินนี้จะทำการแลหเปลี่ยนไอออน(ION Excange Resin) โดยการดูดแคลเซียมและแมกนีเซียมจากน้ำที่ไหลผ่านตัวเรซิน ในขณะเดียวกันสารกรองเรซินก็คายโซเดียมออกมาจากตัวให้กับน้ำ

สารกรองเรซินนี้ดึงเอาความกระด้างในน้ำออก ดังนั้นในน้ำที่ผ่านสารกรองเรซินจึงไม่มีตะกรันหรือหินปูน และยังทำให้น้ำมีความอ่อน รสชาติน้ำดีขึ้นไม่กระด้างเหมือนน้ำประปา การแลกเปลี่ยนนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั้งเม็ดเรซินอิ่มตัว เราสามารถทำการฟื้นฟูให้สารกรองเรซินใหม่ได้ เรียกวิธีการนี้ว่าการ Regenerate โดยใช้เกลือบริสุทธิ์ ไม่จำเป็นต้องมีไอโอดีนก็ได้ มาทำการละลายน้ำและนำเอาสารกรองเรซินมาแช่ ซึ่งจะทำให้เกิดการ แลกเปลี่ยนระหว่างแคลเซียม และแมกนีเซียมที่เกาะติดอยู่บนเม็ดเรซินกับโซเดียม (เกลือ) ทีเราละลายไว้ในน้ำนั่นเอง ทีนี้เรซินก็จะพร้อมกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง


ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :