ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต

ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
รายะลเอียด

ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 18-46-0

Packing : 50kg/ถุง


ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :