กำมะถัน 50 , 70 , 98 เปอร์เซ็นต์

กำมะถัน 50 , 70 , 98 เปอร์เซ็นต์
รายะลเอียด

กรดกำมะถัน 50 , 70 , 98, กรดซัลฟิวริก,sulfuric acid หรือ sulphuric acid

การใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์

 •  สารส้ม สำหรับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา
 • กรดแลคติก สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 • แอมโมเนียมซัลเฟต สำหรับผลิตปุ๋ยยูเรีย
 • แบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์
 • กรดซิตริก ให้ความเปรี้ยวแก่อาหาร
 • กรดฟอร์มิก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยาง
 • ซิลิกาเจล สำหรับดูดความชื้น
 • กระบวนการผลิตเส้นใย
 • ใช้สำหรับการสกัดแร่ เช่น สังกะสี ทองคำ เป็นต้น
 • ใช้ทำความสะอาดหรือเป็นส่วนผสมของน้ำยาทำความสะอาด
 • ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตปิโตรเคมี และพลาสติก

การนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ

 • ใช้สำหรับปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย เช่น การปรับคุณภาพน้ำในภาคอุตสาหกรรม การรักษาตัวอย่างน้ำ และปรับความเป็นกรดของน้ำตัวอย่างก่อนส่งเข้าห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะตัวอย่างน้ำสำหรับวิเคราะห์หาธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เป็นต้น

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรดกำมะถัน

กรดกำมะถัน หรือ กรดซัลฟิวริก มีสูตรเคมีว่า H2SO4 เป็นกรดแก่ ละลายได้ในน้ำในทุกความเข้มข้น กรดซัลฟิวริกมีประโยชน์มากมายและเป็นสารเคมีที่มีการผลิตอย่างแพร่หลาย, กรดกำมะถันเป็นสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดแก่ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ละลายในน้ำได้ นิยมใช้มากในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย และกระบวนการบำบัดและปรับปรุงสภาพน้ำเสีย รวมไปถึงนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการและในโรงงานแปรรูปน้ำยางพารา เป็นต้น

 

คุณสมบัติทางฟิสิกส์

ถึงแม้ว่าเราสามารถผลิตกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 100% แต่จะมีการสูญเสีย SO3 ที่จุดเดือดทำให้กรดที่ได้เหลือความเข้มข้นประมาณ 98.3% กรดความเข้มข้น 98% มีเสถียรภาพมากในการเก็บรักษา รูปแบบผลิตภัณฑ์นี้ของกรดจะถูกเรียกว่า กรดซัลฟิวริก เข้มข้น (concentrated sulfuric acid) ผลิตภัณฑ์ของ กรดซัลฟิวริก ที่ความเข้มข้นอื่นมีดังนี้


ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :