กรดฟอสฟอริก 85เปอร์เซ็นต์ Food,Tech

กรดฟอสฟอริก 85เปอร์เซ็นต์ Food,Tech
รายะลเอียด

กรดฟอสฟอริก 85% Food,Tech

บรรจุ : 35กก./ถัง กับ เบาท์


ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :