บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ไว้สำหรับบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย การล้างความสะอาดระบบ Boiler Cooling ที่ถูกต้องตามขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในการตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ
เคมีสำหรับบอยเลอร์
 • เคมีป้องกันตะกรันใน Boiler
 • เคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนใน Boiler
 • เคมีป้องกันการกัดกร่อนใน Boiler (FC)
 • เคมีป้องกันการกัดกร่อนใน Boiler
 • เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบ condensate
สารกรองต่างๆ
 • ทราย
 • คาร์บอน
 • แมงกานีส
 • เรซิ่น
เคมีสำหรับระบบน้ำ RO
 • เคมีป้องกันตะกรันสำหรับเมมเบรนในระบบ RO
 • เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบท่อน้ำ RO
Cleaning chemical
 • น้ำยาทำความสะอาดที่มีกรด ที่มีสารยับยั้งการกัดกร่อนกรด
 • น้ำยาทำความสะอาดตัวแทนขดครีบอากาศ ตัวกรอง dewatering
 • สารทำความสะอาดกรดกัดกร่อนต่ำสำหรับทองแดงและวัสดุสแตนเลส
เคมีสำหรับลดความเหนียว
 • สารเคมีสำหรับลดความเหนียวของสีที่ใช้กับรถยนต์
เคมีสำหรับคูลลิ่ง (Cooling Tower, Evaporative)
 • เคมีป้องกันตะกรันและสนิมในคูลลิ่ง (cooling)
 • เคมีป้องกันตะไคร่น้ำและเชื้อแบคทีเรียใน คูลลิ่ง (cooling)
เคมีสำหรับระบบน้ำเสีย
 • เคมีบำบัดน้ำเสีย
 • เคมีจับโลหะหนักในน้ำเสีย
 • โพลีเมอร์ประจุบวก
 • โพลีเมอร์ประจุลบ
 • โพลีเมอร์ปลอดประจุ
เคมีสำหรับ Chiller
 • เคมีป้องกันสนิมใน Chiller
Pulp & Paper mills chemical
 • สารเคมีเร่งการตกตะกอน
 • สารเคมีลดฟอง
 • สารเคมีป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
เคมี อื่นๆ
 • สารทำความสะอาดสำหรับเรซินแลกเปลี่ยนไอออนปนเปื้อนด้วยเหล็กออกไซด์
 • สารยับยั้งการกัดกร่อนสำหรับกระบวนการทำความสะอาดด้วยกรด
 • ครีมเคลือบผิวสำหรับวัสดุเหล็กและทองแดงหลังจากทำความสะอาดกรด
การวิเคราะห์การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 • pH, TDS, COD, BOD, Oil&Grease and other

ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :