บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ไว้สำหรับบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย การล้างความสะอาดระบบ Boiler Cooling ที่ถูกต้องตามขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในการตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ
เคมี อื่นๆ
Pulp & Paper mills chemical
การวิเคราะห์การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
เคมีสำหรับ Chiller
เคมีสำหรับบอยเลอร์
สารกรองต่างๆ
เคมีสำหรับระบบน้ำ RO
น้ำยาทำความสะอาด
เคมีสำหรับลดความเหนียว
เคมีสำหรับคูลลิ่ง
เคมีสำหรับระบบน้ำเสีย
โซดาไฟเกล็ด
โซเดียม เมต้าไบซัลไฟต์
โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์น้ำดี (ถุงสีขาว)
โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (ถุงขุ่น)
ยูเรีย 46เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
กรดฟอสฟอริก 85เปอร์เซ็นต์ Food,Tech
เกลือ,เกลืออุตสาหกรรม
คลอรีนน้ำ ​10 เปอร์เซ็นต์
โซดาไฟน้ำ 32 , 50 เปอร์เซ็นต์
PAC 10 เปอร์เซ็นต์
พอลิเมอร์
เคมีลดฟอง
ACH สารเร่งการตกตะกอนความเข้มข้นสูง
เคมีจับสี Water decoloring agent
กำมะถัน 50 , 70 , 98 เปอร์เซ็นต์
เรซิ่น
สารกรอง Activated Carbon
สารกรองเรซิ่น
N-70 SLES70 Percentage

ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :