บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ไว้สำหรับบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย การล้างความสะอาดระบบ Boiler Cooling ที่ถูกต้องตามขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในการตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ
เคมีสำหรับบอยเลอร์
  • เคมีป้องกันตะกรันใน Boiler
  • เคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนใน Boiler
  • เคมีป้องกันการกัดกร่อนใน Boiler (FC)
  • เคมีป้องกันการกัดกร่อนใน Boiler
  • เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบ condensate
สารกรองต่างๆ
  • ทราย
  • คาร์บอน
  • แมงกานีส
  • เรซิ่น
เคมีสำหรับระบบน้ำ RO
  • เคมีป้องกันตะกรันสำหรับเมมเบรนในระบบ RO
  • เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบท่อน้ำ RO
Cleaning chemical
  • น้ำยาทำความสะอาดที่มีกรด ที่มีสารยับยั้งการกัดกร่อนกรด
  • น้ำยาทำความสะอาดตัวแทนขดครีบอากาศ ตัวกรอง dewatering
  • สารทำความสะอาดกรดกัดกร่อนต่ำสำหรับทองแดงและวัสดุสแตนเลส
เคมีสำหรับลดความเหนียว
  • สารเคมีสำหรับลดความเหนียวของสีที่ใช้กับรถยนต์
เคมีสำหรับคูลลิ่ง (Cooling Tower, Evaporative)
  • เคมีป้องกันตะกรันและสนิมในคูลลิ่ง (cooling)
  • เคมีป้องกันตะไคร่น้ำและเชื้อแบคทีเรียใน คูลลิ่ง (cooling)
เคมีสำหรับระบบน้ำเสีย
  • เคมีบำบัดน้ำเสีย
  • เคมีจับโลหะหนักในน้ำเสีย
  • โพลีเมอร์ประจุบวก
  • โพลีเมอร์ประจุลบ
  • โพลีเมอร์ปลอดประจุ
เคมีสำหรับ Chiller
  • เคมีป้องกันสนิมใน Chiller
Pulp & Paper mills chemical
  • สารเคมีเร่งการตกตะกอน
  • สารเคมีลดฟอง
  • สารเคมีป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
เคมี อื่นๆ
  • สารทำความสะอาดสำหรับเรซินแลกเปลี่ยนไอออนปนเปื้อนด้วยเหล็กออกไซด์
  • สารยับยั้งการกัดกร่อนสำหรับกระบวนการทำความสะอาดด้วยกรด
  • ครีมเคลือบผิวสำหรับวัสดุเหล็กและทองแดงหลังจากทำความสะอาดกรด
การวิเคราะห์การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
  • pH, TDS, COD, BOD, Oil&Grease and other

ช่องทางติดต่อ

(034) 471 209

Email : kriscoman@gmail.com
Email : saleadmin@kriscochemical.com
เปิดให้บริการ จ-ส 08:00 - 17:00

สมัครรับขาวสาร

ติดตาม
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: Krisco Chemical
เลือกภาษา :